czfrluen
Masáže Body Terapie

Úvod » BODY Masáže » Něco k masáži » Masáž

Masáž

se po tisíciletí považuje za nejstarší léčebný prostředek. Při jakémkoliv poranění či bolestivém úderu je první reakcí člověka mačkání, hlazení a tření postiženého místa pro snížení jeho bolestivosti, citlivosti  apod. V přeneseném smyslu lze říci, že člověk provádí masáž postiženého místa. Slovo masáž, či obdobná slova v jiných jazycích, vzniklo z řeckého slova massó = mačkat, hníst.  První zmínky o masáži se objevily již 2 500 let př.n.l. Dokonce se předpokládá, že počátky užívání masáže jako léčebného prostředku jsou již v době pravěku. V evropské oblasti se masáž objevila nejdříve v Řecku, pak putovala přes Řím až do dnešní doby, kdy opět nabývá na rozmachu díky zájmu o alternativní léčebné postupy. Postupem doby se začaly rozlišovat různé druhy masáží vzhledem k jejich specifickému účelovému použití, nebo vzhledem k jejich působení a ovlivnění jednotlivých systémů těla.

clear float
na začátek stránky
clear float
clear float